Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü, Yükseklik ve Usuller

Güvenli Taşımacılığın Hayati Boyutları:
Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Yükseklikler
Karayollarında taşımacılık yapan araçların güvenle yolculuk yapmasını mümkün kılmak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı araç yüklemesinde bazı ölçü ve yükseklik sınırları getirmiştir. Bu sınırlamalar sayesinde insan ve eşya taşıyan araçlar yolda seyreden diğer araçlara ve karayolu yapısına zarar vermeden ilerlemiş olur.
Azami Genişlik 
Araçların azami genişliği: 2,55 metre
Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında: 2,60 metre
Belediyelere ait troleybüsler: 2,65 metre
Azami Yükseklik                                                                                                           
Araçların azami yüksekliği: 4,00 metre
Azami Uzunluk
Otobüs dışındaki motorlu araçlarda: 12,00 metre
Römorklarda: 12,00 metre
İki dingilli otobüslerde: 13,50 metre
İkiden çok dingilli otobüslerde: 15,00 metre
Yarı römorklu araçlarda: 16,50 metre
Mafsallı (Körüklü) otobüslerde: 18,75 metre
Römorklu otobüslerde: 18,75 metre
İki römorklu katarlarda: 22,00 metre
Azami Ağırlıklar
Dingil ve Dingil Grubu Ağırlıkları
Tahriksiz tek dingilde: 10 ton
Tahrikli tek dingilde: 11,50 ton
İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m): 11,50 ton
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m): 16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m): 18 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla): 19 ton
 İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m): 11 ton
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m): 16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m): 18 ton
Dingiller arası mesafe 1.8 m veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d): 20 ton
Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok
Dingiller arası mesafe 1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m): 21 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m): 24 ton
Toplam Ağırlıklar
İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda: 18 ton
Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton / 26 ton*
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde: 28 ton
Dört dingilli motorlu araçlarda: 32 ton
Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda: 36 ton
Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda: 38 ton
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda: 40 ton
40 ft. boyutunda ISO konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda: 44 ton
*Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliği’nde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.

eTA

TANITIM FİLMİ

FACEBOOK’TA ETA

;

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikası-Bilgilendirmede belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatınıza uygun olarak kullanılacaktır.